Terms and conditions


ORDER 
Your order is confirmed in an email that you receive immediately after you have confirmed your purchase.

PRICES
All prices include 25% VAT and is listed in Danish kroner (DKK).

DELIVERY
All shipments are sent insured with Post Danmark:
Fixed price for shipments in Denmark: DKK 55, -.
For shipments to the rest of the world: DKK 250, -.

Delivery time is usually 1-5 days. Possible extended delivery time will be notified by mail immediately after your order has been handled.


CANCELLATION
If you want to cancel an order, please send an e-mail marked "Cancellation" to mail@marlenejuhljorgensen.com. Please note order date and order number.

Your order confirmation e-mail may be returned to sender with the text "Cancellation" inserted in the subject line. Cancellation of an order must be made before 14:00 o'clock on the same day that the order is made.

PAYMENT
You can choose to pay by Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro or JCB. Marlene Juhl Jørgensen Fine Jewellery is approved by PBS to handle the payment cards mentioned above.

COMPLAINTS
There is a 2 year warranty on products purchased from Marlene Juhl Jørgensen.

The warranty is the customer's right to complain about a product that has defects or deficiencies that were present when the goods were sold. The burden of proof is the dealer's for the first 6 months and the costumer's the next 1½ years. Should the goods against expectations brake during the warranty period, the costs for repair is ours.

Damage to products caused by operational error, handling errors, modifications or gross misuse by the user, are not covered by the warranty.

RETURN
Valid from the date of receipt, you have 14 days to message that you regret your purchase and then 14 days to return the item. The product is allowed to be used but this may lead to an impairment. These conditions do not apply if there are goods that are specially made for you (e.g. a ring with an engraving). In such cases the goods may not be returned or exchanged.

Be aware that you have to bear the costs associated with returning the product. The product must be returned in the same condition, quantity and packaging as it is received.

If the product is visibly damaged during shipment, you must refuse the package upon receipt.

SPECIAL PROVISIONS FOR TRADERS
There is no right of withdrawal for traders and applicable one-year warranty from the original invoice date. Replacement or repair will not extend the original 1 year warranty period.

CONSUMER RIGHTS
Read more on www.forbrugersikkerhed.dk

RESERVATIONS
We take reservations for sold goods and typographical errors.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BESTILLING
Din bestilling bekræftes via en elektronisk faktura, som du modtager på en e-mail umiddelbart efter du har godkendt dit køb.

PRISER
Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

LEVERING
Alle forsendelser sendes forsikret med PostDanmark:
Fast pris ved forsendelser i Danmark: DKK 55,-.
Ved forsendelser til resten af verden: DKK 250,-.

Leveringstiden er normalt 1-5 hverdage. Evt. længere leveringstid vil blive adviseret pr. mail umiddelbart efter, din bestilling er blevet håndteret.

AFBESTILLINGER
Ønsker du at afbestille eller annullere en bestilling, skal du fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 14 samme dag, som bestillingen er foretaget.

BETALING
Du kan vælge at betale med Dankort, Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro eller JCB. Marlene Juhl Jørgensen Fine Jewellery er godkendt af PBS til at håndtere de ovennævnte betalingskort.

REKLAMATION
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Marlene Juhl Jørgensen.

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger den hos kunden. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. 

RETURNERING
Gældende fra modtagelsesdatoen har du 14 dage til at meddelse, at du fortryder købet og derefter 14 dage til at returnere varen. Varen må gerne være brugt, dette kan dog medføre en værdiforringelse. Disse forhold gøre sig ikke gældende, hvis der er tale om varer, som er specielt fremstillet til dig (f.eks. en ring med gravering). I sådanne tilfælde kan varen ikke returneres eller ombyttes.

Vær opmærksom på, at du selv skal afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Varen skal returneres i samme stand, mængde og emballage, som den er modtaget. 

Hvis varen er synligt beskadiget under forsendelsen skal du afvise pakken ved modtagelse.

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE
Der gælder ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende og der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode. 

FORBRUGERRETTIGHEDER
Læs nærmere på www.forbrugersikkerhed.dk

FORBEHOLD
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl.